Sambeekse Motoren en traktoren vereniging SMT

SMT is een plaatselijke vereniging waar men lid van kan worden als men woonachtig is in Sambeek, of er duidelijke binding mee heeft. Wij zijn een vereniging van eigenaren en/of belangstellenden in klassieke traktoren en motoren, ten einde een waarborg te zijn voor het behoud van werktuigen die met name in de industrie en landbouw uit het oogpunt van techniek of vormgeving van historische waarde zijn. Een van onze doelstellingen is het gezamelijk organiseren van activiteiten zoals toertochten, shows, behendigheidswedstrijden en ploegwedstrijden of het gezamelijk deelnemen hieraan bij andere verenigingen.


Hoe is onze vereniging ontstaan

Mijn vader had een loonbedrijf en daar is de liefde voor traktoren ontstaan. Als kleine jongen hoorde je de Lanz al van heel ver aan- komen.
Tussen de middag, tijdens het eten werd hij niet stil gezet en ís avonds als hij binnen moest in de schuur moest er een emmer boven de uitlaat vanwege de vonken.
Toen ik 16 werd moest er een eigen Lanz komen, die van thuis was er helaas niet meer. Toen er dan ook na aanleiding van een demonstratie in Liempde
het idee van een vereniging ontstond, was ik van de partij en lid van de HMT vanaf het eerste uur. Het idee om in eigen dorp wat te organiseren was er
al wel vaker ter sprake geweest. Tijdens een bezoek aan ít Huus (voormalig cafe aan de Grotestraat in Sambeek) zag ik een oude garage krik liggen.
Bij navraag bleek deze al van een hobbyist te zijn namelijk Harrie v.d Beten, deze verzamelde stationaire motoren Ieder hebben we toen 75 gulden gelapt
om een show in eigen dorp te kunnen organiseren en afgesproken dat we ook per man drie helpers zouden regelen. Maar je kan geen vergunning aanvragen als je geen vereniging bent dus eerst maar naar de KVK. Harrie was penningmeester voordat hij het zelf wist en ondergetekende voorzitter en secretaris want we waren nog niet met meer leden. Oproepen gedaan voor meerdere hobbyisten totdat we ongeveer tien deelnemers hadden.
De show moest plaatsvinden in het St Jans weekend omdat er dan meer in het dorp werd georganiseerd. Het werd een groot succes mede ook omdat de show tot ís avonds elf uur duurde. De HMT ondersteunde ons met honderd gulden omdat we de vlag boven aan de kerktoren hadden gehangen.
We sprongen er finacieel uit en hadden ons doel bereikt n.l.: Er waren inmiddels zoveel enthousiaste leden dat het voortbestaan van onze nieuwe vereniging de SMT gewaarborgd werd.